In Vitro Fertizilation - IVF

Kadının vücudu haricinde gerçekleştirilen bu teknikte, laboratuvar ortamında embriyolar oluşturulur ve gözlemlenen gelişmeyi uyarıp gebelik amacıyla kadının rahmine yerleştirilir.

Profesyonel bir ekip tarafından koordine edilmesi gereken bu süreç, kişisel ihtiyaçlara uygun özel bir tedavinin hazırlanması ve kliniğin teknolojik altyapısının yeterliliğini gerektiren önemli unsurları barındırır.

Kimlerin In Vitro Fertilizasyona İhtiyacı Vardır?

Aşağıdaki faktörlerden herhangi birinin olması halinde çiftler in vitro fertilizasyon (IVF) kullanabilir.

Kadına ait faktörler;

  • Tüplerin daha önce bağlanması da dahil hasar görmüş veya kapalı fallop tüpleri
  • Başarısız aşılama tedavileri sonrası
  • İmmünolojik faktörler
  • Endometriozis bağlantılı infertilite
  • "Açıklanamayan" infertilite

Erkeğe ait faktörler;

  • Zayıf sperm hareketleri (spermlerin iyi hareket etmemesi)
  • Zayıf sperm morfolojisi (şekilsiz sperm)
  • Düşük sperm sayısı
  • Menide sperm bulunmaması (Azospermi)
  • "Açıklanamayan" infertilite

Adım Adım IVF

Çalışma ve Hastaların Hazırlanması

Vita Altera, kişilere özel tedavi yöntemlerini tespit edip uygulamaktadır. Kısırlığın kaynağının tespiti, teşhis konulması ve tedaviye yönelik alternatif tedavilerin hayata geçirilmesi misyonundan hareketle, erkeğin sperm ve hormonal pozisyonu analiz edilir ve gerek görüldüğü takdirde ürolojik bir değerlendirme yapılır.

Kadınlarda ise öncelikle rahim kanalı ve endometriyal kavite muayenesi yapılır. Sonrasında adet döngülerine bakılır ve fallop tüplerindeki olası değişiklikler gözlemlenir. Her ikisinin de detaylı olarak cinsel sağlık değerlendirmesi ek olarak tatbik edilir. Hem biyolojik hem de psikolojik olarak her iki tarafın da sürece hazır olduklarından emin olunur ve bu işlem ile IVF’in infertilite sorununa en doğru yanıt olduğundan emin olunur.

Yumurtalık Stimülasyonu

Hamilelik amacıyla başlatılan sürecin doğru yönetimi ve olasılığın yükseltilmesi için sağlıklı bir kadının yumurtalığının normalde ürettiği birden fazla oosit sayısına ulaşılması gerekir. Hem adet hem de kalite olarak oosit eldesinin en uygun seviyede olması için vajinal ultrason, kan testleri ve medikal kombinasyonlar ile izlenmesi gereken süreci uzman kadromuzla en etkili şekilde yönetmekteyiz.

Her hasta için tedaviler ortalama 8 ile 12 gün arasında sürmektedir.

Yumurta Toplama - Sperm Kapasitasyonu

Yumurta toplama işlemi, tedavinin bağışlanmış yumurta ile yapılmadığı durumlarda, çatlatma iğnesi uygulandıktan 36 saat sonra hayata geçirilir. Hastalarımızın konforu açısından lokal anestezi kullanılmamakta genel anestezi ile en uygun ilaçlarla anestezi sağlanmaktadır. Ultrason yardımıyla yaklaşık 10-15 dakika süren bir yöntemle ince bir iğne kullanılarak olgunlaşmış yumurtalar alınır.

Bu operasyonun yapıldığı gün erkek partnerden ise meni örneği istenir.

Sperm kalitesinin yüksek olması adına, örneği vermeden 3 gün önce mastürbasyon ile dışarı boşalmamanın gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Bunun haricinde ise eğer varsa, erkek partnerden önceden alınan ve dondurulmuş sperm örneklerinin çözülmesi ve hazırlanması gereklidir. Aynı süreç donör sperm örnekleri için de geçerlidir.

Laboratuvar Ortamında Aşılama

Klasik IVF veya ICSI uygulaması gereken durumlar yapılan tetkiklerle belirlenen Spermatozoa konsantrasyonu, hareketi ve morfolojisine bağlıdır.

Bu işlemde overlerden alınan yumurtalar vakit kaybetmeden spermle beraber “embriyo kültür” ortamına yerleştirilir ve yaklaşık 24 saat beklemesi için bir inkübatöre konur. Fertilizasyon oranı ile pronükleer aşama (PN) embriyolarının sayısının belirlenmesi için aşılama sonrası yumurtalar inkübe edilmiş olur. Ebeveynin kromozomlarını temsil eden 2 pronükleusun hücre içerisinde görülmesi başarılı şekilde yumurtanın döllendiğinin göstergesidir. Gelişmeye bırakılan embriyolar için hassas bir süreç başlar, bu süreçte nem, gaz konsantrasyonu ve ısı gibi önemli koşullardan dolayı gelişimi etkilenebilecek embriyolar için minimum temas ve hassasiyet gereklidir.

72 saatlik süreçten sonra, uzman embriyologlarımız hastaya döllenen yumurta sayısı , embriyo kalitesi ( 6-8 hücreli), blastosist transferinin yapılacağı 5.güne kadar embriyolara kültür yapılmasının faydaları ve uygunluk kriterleri hakkında açıklama yaparlar. Embriyonik genom 6-8 hücre aşamasından itibaren harekete geçer, bu sayede sağlıklı ilerleyen süreçte, uzatılmış kültür embriyonik arresti gösterir ve transfer yapılacak sağlıklı embriyoların belirlenmesini sağlar.

Uzmanlarımız nezaretinde ilerleyen tedavide, embriyoların hepsinin kromozom olarak normal olmadığının tespiti 5.güne kadar gelişim sürecinde gözlemlenir. Bu süreci sağlıklı yönetmek için preimplantasyon genetik tanı (PGD) önerilmektedir.

Öneminin yüksek olduğunu vurgulamak istediğimiz bu opsiyonların avantajları ve dezavantajlarını göz önüne aldığımızda, 3. gün embriyoları veya 5. gün blastosisti ile mi devam edileceği ebeveynlere danışılır ve en sağlıklı karar uygulanır.

Embriyo Biyopsisi

IVF tedavisi sürecinde, uzman embriyologlar tarafından tanı amacıyla embriyolardan hücre veya hücrelerin alınması işlemine embriyo biyopsisi denir. Bir genetik/moleküler laboratuvara gönderilen bu hücreler embriyoların genetik durumuna göre tetkik edilmek üzere incelenir. Anne rahmine transfer edilmeden önce bu teknik sayesinde sağlıklı embriyoların seçimi gerçekleşmiş olur. Böylece tespit edilen sağlıksız embriyolar(genetik veya kromozom bozukluğu) ayıklanmış olur.

ICSI - Intrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) olgunlaşmış yumurtanın içine bir adet spermatozoidin yerleştirilmesi işlemidir. Bu teknik, gelişen üreme tıbbı alanında bir devrim niteliğinde olup, daha önceden şiddetli sperm azlığı nedeniyle baba olamayan infertil erkeklerin ebeveyn olmasını sağlamıştır.

ICSI metodu Sperm sayısı, hareketliliği ya da şekil bozukluğuna ait hemen tüm problemlerde ICSI yumurta hücresini döllemek ve embriyo oluşturmak için kullanılabilir. Ayrıca menide hiç sperm hücresinin görülmediği azospermi olgularında da genel anestezi altında scrotum (yani testislerin içinde yer aldığı torba) derisine yapılan bir kesi ile her iki testis dokusuna da ulaşılıp buralardan mikroskop altında yapılan inceleme ile şansı daha yüksek bölgelerden alınacak çok küçük doku parçalarında canlı sperm hücresi bulunup ; bu sperm hücreleri de ICSI yöntemi ile yumurtaya enjekte edilip gebelik yapılabilmektedir. Bu yönteme mikroTESE denmektedir.

Embriyo Transferi

Genellikle, fertilizasyondan sonraki ve tedavinin en üst aşaması olan 2-5 gün arasında embriyo transferi gerçekleştirilir. Amaç, gelişimin son noktası olan yere yani anne rahmine, laboratuvardan alınan embriyonun aktarılmasıdır.

İşlem sırasında karından ultrasonografi yardımı ile rahimin içinde embriyo transfer kateterinin ilerlemesi izlenir ve böylece doğru yere embriyoların içinde bulunduğu sıvı damlası bırakılabilir. Embriyo transferi ağrısız ve çoğu kez basit bir işlemdir sadece hem ultrasonografi ile rahimin görülebilmesi, hem de rahimin düzeltilip transferin daha kolay olabilmesi için hastanın bir miktar idrara sıkışık olması gerekmektedir ki işlem sırasında hastayı zorlayabilecek tek şey bu idrar problemi ve psikolojik sıkıntı olabilir.

Standart jinekolojik muayeneyle benzerlik gösteren bu işlem, cerrahi bir müdahalenin aksine acısızdır ve sakinleştirici/anestezi kullanılmadan gerçekleştirilir.

Bu işlem, laboratuvarın yanında bulunan ve ortalama 36ºC, çok aydınlık olmayan, steril ve sakin bir odada yapılır.

Süreç sırasında gelişen tüm sağlıklı embriyolar tek seferde rahim içine yerleştirilmez, bu konuda kanuni ve tıbbi bazı sınırlamalar vardır. Transfer sonrası elde kalabilecek embriyolar çiftin de onayı alınarak dondurulup saklanabilir. Embriyo dondurma işlemi için merkezimizce talep edilecek ücret dondurma ve 1 yıl saklama için geçerli olup , 1 yıldan sonra embriyolar saklanmak istenirse tekrar yıllık son derece ekonomik şartlarda embriyolar yıllarca saklanabilir.

Transfer sonrası, kliniğimizde bulunan serviste 30-60 dk arası istirahat edilmesi gereklidir. İlk gece fiziksel olarak rahatlamanız ve iyi dinlenmeniz çok önemlidir. Ertesi günden itibaren rutin hayatınıza dönebilir, uzmanlarımız tarafından size bildirilecek “yapılması ve yapılmaması gerekenler” listesine sadık kalmanız gerekmektedir.

Hazırlık aşamasında yeterli görülmeyen sonuçların gözlemlenmesi durumunda (progesteron seviyesinin yüksek olması veya rahim çeperinin yeterince kalın olmaması gibi) işlem yapılmaz ve yeni bir döngüye kadar embriyolar donmuş olarak transfer için saklanır.

Pozitif Gebelik Testi

Embriyo transferi sonrası 10-12 gün sonra kanda yapılacak bir gebelik testi ile tedavinin olumlu olarak sonuçlanıp sonuçlanmadığı kesin olarak anlaşılır. İdrar testi hekim açısından kesin sonuç veremediği için çok değerli değildir. Gerektiği durumlarda ilkinden 48 saat sonra hekim testin tekrarlanmasını isteyebilir.

Testin sonucu pozitif ve artan değerler gözlemlenirse:

İlk 3 ay içerinde ilaç kullanımının mutlaka tüp bebek tedavisini yapan hekimin direktifleri doğrultusunda gerçekleşmelidir. Çünkü özellikle progesteron hormonu içeren ilaçlar erken kesildiğinde düşük gerçekleşebilir , gebeliğin ilk 8-10 haftasında gebeliğin devamı kadının vücudunda yeterli miktarda progesteron hormonu olmasına bağlıdır. Eğer bu olmazsa gebelik kesin olarak kaybedilir. Testin pozitif olarak sonuçlanmasından yaklaşık 2 hafta sonrasında vajinal ultasonografi ile gebelik ve hatta bebek kalp atışları izlenebilir.

İletişime Geçin